Dekorpanel likt eldstadsinredning Design.

En mycket elegant lösning om du valt eldstadsinredning Design till din Kalfire insats. Med dekorpanelen ”förlänger” du eldstaden åt sidorna. Dekorpanelen är 390 mm bred och finns i två höjder, 500 mm och 700 mm.